Blockchain EğitimleriHyperledger Eğitimleri

Hyperledger Fabric Kurulumu – Bölüm 3

Bu yazı, Hyperledger Fabric kurulumu yazı dizimizin son bölümüdür. Devam etmeden önce 1. bölüm ve 2. bölümü eksiksiz tamamladığınızdan emin olun. Önceki bölümlerde gerekli konfigürasyonları yaptık ve sunucumuzu kurduk. Bu bölümde Hyperledger Fabric Client kurulumu yapacağız.

Bu rehber, kendi CA sunucunuzu kurmak ve yeni kullanıcıları veritabanınıza kaydetmek için gerekli adımlarla ilgilidir. Sunucu, kullanıcıyı veritabanına kaydettirmeye yanıt olarak genel/özel anahtar (public/private key) çiftini döner.

Şimdi, sunucu ayarımızı yaptık, varolan kayıtları kaydetmek ve veritabanına yeni istemciler eklemek istiyoruz. Hadi başlayalım.

Hyperledger Fabric Client Kurulumu

Tıpkı Fabric-CA dizininde fabric-ca-server komutunu oluşturduğumuz gibi, fabric-ca-client’ın istemci tarafındaki komutlara erişmesi için aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Fabric-ca projenizin kök dizininde aşağıdaki komutu çalıştırın:

make fabric-ca-client

Rehberin bu kısmı için FABRIC_CA_CLIENT_HOME değişkenini kullanacağız. Lütfen .bashrc dosyasının sonuna aşağıdaki satırları ekleyin ve dosyayı yeniden yükleyin.

export FABRIC_CA_HOME=~/Documents/Fabric-CA
export FABRIC_CA_CLIENT_HOME=$FABRIC_CA_HOME/client

Değişkeni, herhangi bir dizinde başlatabilirsiniz. Ancak, FABRIC_CA_CLIENT_HOME değişkenini zaten ayarladığınızı varsayıyorum.

Fabric-ca-client’ın erişilebilir olup olmadığını kontrol etmek için şunu çalıştırın:

fabric-ca-client

Şimdi, sunucu yapılandırmamızdan, sunucunun çalışmaya başlamasından bu yana veritabanına zaten kayıtlı bir admin kullanıcımızın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu kimlik bilgilerini, önce yönetici kullanıcılarımızı kaydetmek ve daha sonra yeni kullanıcılar kaydettirmek için genel/özel anahtar çiftini almak için kullanacağız.

Aşağıdaki komutu kullanıyoruz:

fabric-ca-client enroll -u “http://admin:adminpw@localhost:7054”

admin:adminpw aslında localhost:7054 adresine gönderdiğimiz bir kullanıcı adı ve şifre çifti.

Şimdi, admin kullanıcısını başarıyla kaydettik, kullanıcının cert.pem (genel anahtarı) ve key.pem (özel anahtarı) var. Ayrıca, çıktıda belirtilen dizinde fabric-ca-client-config.yaml yapılandırma dosyasına sahibiz.

Yapılandırma Dosyasının Ayrıntıları

fabric-ca-client-config.yaml yapılandırma dosyasını biraz inceleyelim:

  • URL” alanı, sunucuya bağlanmak için varsayılan URL’yi tanımlar. Fabric-ca-client komutundaki “-u” flagi ile özel olarak belirtilebilir.
  • TLS” bölümü, sunucuyla güvenli bağlantı için gereken tls yapılandırmasını tanımlar ve internet üzerinden gizliliğin korunmasını sağlar. Ancak, sistemde localhost kullanırken, tls’a gerek olmadığı için varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.
  • CSR” alanı, sertifikaları yalnızca sağlanan ayrıntılarla imzalaması için sunucuya gönderilen “Sertifika İmzalama İsteği”dir. Varsayılan olarak, sağlanan bazı değerler vardır, ancak ihtiyaçlara göre düzenlenebilir.
  • Id” bölümü, kaydetmek istediğimiz yeni bir kullanıcının detaylarını tanımlar. Bu alan, aşağıda belirtildiği gibi komut satırı değişkenleri sunma ihtiyacını ortadan kaldırır. Yapılandırma dosyasında hata olmadığını kontrol etmek için komut satırını kullanıyoruz.
  • Yapılandırma dosyasında tanımlanan “Enrollment” bölümü, herhangi bir kullanıcıyı, DB’de saklanan uygun ayrıntılarla kaydetmek için kullanılır.

Şimdi, yeni bir kullanıcı yaratmalı ve kayıt etmeliyiz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanmamız gerekiyor:

fabric-ca-client register -u “http://localhost:7054” --id.name “blockchaindanismanlik” --id.secret “blockchain” --id.type “client” --id.affiliation “org1.department1”

Bu komutu çalıştırdığınızda blockchaindanismanlik adlı kullanıcımızı aşağıdaki alanlarla birlikte kaydetmiş oluruz:

  • id.name – Kullanıcının adı.
  • id.secret – Kullanıcının kayıt parolası.
  • id.affiliation – Kullanıcının bağlı olduğu kuruluş ve departman. Temel olarak kullanıcı izinlerini ayırmak için kullanılır.
  • id.type – Kullanıcının türü. Normalde “client” kullanıyoruz, ancak bir kullanıcı peer, doğrulayıcı, denetçi, ca vb. olabilir.

Şimdi kullanıcıyı kayıt ettiğimize göre, sunucuya enroll edip public/private key’lerimizi alabiliriz. Aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

fabric-ca-client enroll -u “http://blockchaindanismanlik:blockchain@localhost:7054”

Böylece, kullanıcının başarıyla kaydettirilmesiyle, çıktıları belirtilen dizinde public/private key’leri alabilirsiniz.

Tebrikler! Hyperledger Fabric Client kurulumu tamamlanmış oldu! Kendi Hyperledger kurulumunuzu başarıyla tamamladınız!

Blockchain Danışmanlık, İstanbul’da bulunan ve blok zincir ve akıllı sözleşme teknolojisini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturma üzerine odaklanmış bir blockchain danışmanlık ve geliştirm firmasıdır.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir